Informatie in het Nederlands

De Arbeitsgemeinschaft Generalgouvernement (1939 – 45) e.V. is aangesloten bij de Bond van Duitse Filatelisten (BDPh). Doel van deze vereniging is, de filatelistische belangen van verzamelaars van het gebied van het Generalgouvernement te ondersteunen. Dit houdt daarom onderzoek in dat verder gaat dan de zuivere filatelie.

Het afbeelden of vertonen van NS symbolen gebeurt alleen in het kader van historisch-wetenschappelijke studie en dient op geen enkele wijze propagandadoeleinden. (§86, 86a Duits Wetboek van Strafrecht).

De Arbeitsgemeinschaft Generalgouvernement (ArGe GG) werd opgericht in 1978 te Hannover en heeft meer dan 100 leden, verspreid over alle continenten.

In bijna 35 jaar werden 65 circulaires, talrijke handboekdelen en 68 handboeken, uitgegeven. Van onze leden hebben sommige hoge eervolle bekroningen tijdens nationale of internationale tentoonstellingen, gekregen.

Doel van de ArGe GG is het bestuderen van de postale geschiedenis en de posthistorische samenhang gedurende de Duitse bezetting van Polen in de jaren 1939 tot 1945. Meer dan 60 jaar na het einde van de oorlog zijn er nog steeds details van het postverkeer waarover niet alles bekend is.

Door samenwerking met andere studiegroepen (ArGe) (bij voorbeeld ArGe Veldpost, ArGe Polen, ArGe Censuurpost, ArGe Fiskale zegels , ArGe frankeermachinestempels, enz.) en met corresponderende verzamelaars, vooral ook in Polen, kunnen wij het mozaiek van de postgeschiedenis in het Generalgouvernement meer en meer completeren. Een grote hulp hierbij zijn het postreglement van het Rijks Postministerie (RPM), de officieel uitgegeven publicaties van het RPM zoals die van de Duitse Post voor het Oosten (Deutsche Post Osten), de veldpost an andere ambtelijke richtlijnen.

Voor liefhebbers van post historie is het verzamelen van posttarieven gedurende de verschillende tariefperiodes, van veldpost, censuurpost, treinpost, krijgsgevangenenpost,dienstpost, geïnterneerden post, kamppost, post naar het buitenland, en de formulieren van de Deutsche Post Osten, zeer interessant.

De postzegel verzamelaar zal eerder geïnteresseerd zijn in de tandingen, de vel vorm, proefdrukken, variëteiten en andere details.

Door de publicaties van de ArGe GG en dankzij de steun van de keurmeesters in het BPP (Verbond van Duitse filatelistische Experts) die op dit gebied bekwaam zijn, de heren Detlef Pfeiffer (BPP) und Michael Schweizer (BPP), konden verzamelaars voor het ontstaan van schade, veroorzaakt door het opduiken
op de markt van vele vervalsingen, behoed worden.

ArGe im Bund deutscher Philatelisten e.V. und Studiengruppe der Poststempelgilde e.V